NHK AKA SPO |NHK CONTE NO HI

2018

NHK「AKASHIYA SPORTS -AKA SPO」- LOGO - 2017 | NHK「CONTE NO HI」- LOGO - 2018

Design:ALLd.